Trestní právo

  • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení (trestní oznámení)
  • zastupování obviněných v přípravném řízení (při podání vysvětlení, výslechu)
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů (včetně ex offo)
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odvolání, odpor, dovolání, obnova řízení, podnět pro stížnost pro porušení zákona), sepsání ústavní stížnosti
  • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
  • zastupování odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
  • problematika mladistvých v trestním řízení
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu