Právo obchodních společností a družstev

  • zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, jednatelé, právní forma apod.) včetně jednání s notářem a zastupování před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem
  • sepis stanov obchodních společností a družstev
  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • převod (prodej) závodu a pacht
  • zrušení a likvidace obchodních společností
  • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
  • příprava a organizace členských schůzí družstev
  • právní pomoc při řešení porušování členských práv a povinností včetně vyloučení člena bytového družstva