O kanceláři

Při výkonu advokacie klademe důraz na individuální a profesionální přístup s ohledem na maximální ochranu práv a zájmů klientů, jehož výsledkem je nalezení optimálního řešení z hlediska potřeb klienta, přičemž je naší snahou nalézt cestu s nejmenšími finančními nároky pro klienta.

Podstatou úspěšného vyřešení věci je objasnění podstaty problému, nastínění právních postupů řešení vedoucích k úspěšnému a rychlému cíli. 

Informujeme klienta o jednotlivých aspektech a nutných právních krocích k vyřešení celé záležitosti tak, aby se klient orientoval v možných cestách a byl obeznámen s možnými souvisejícími riziky.

Součástí právních služeb je zastupování klienta před soudy, správními orgány či jinými státními institucemi, jakož i v rozhodčím řízení.

Prioritou je kvalitní a rychlé řešení požadavků klienta, značná flexibilita, osobní přístup a úroveň odborných znalostí.

Sídlo advokátní kanceláře se nalézá v centru Třebíče s dobrou dopravní dostupností a parkováním. Popřípadě poskytujeme právní pomoc v kancelářských prostorách v centru Prahy nebo dle potřeby i mimo sídlo kanceláře. Samozřejmostí je spolupráce s dalšími advokáty v ČR, jakož i s notářskými a exekutorskými ú­řady.