Dotační poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti dotací poskytovaných Evropskou unií.

Dotační programy realizujeme pro:

  • Korporace a obchodní společnosti
  • OSVČ
  • Státní podniky
  • Samosprávu

Zaměřujeme se primárně na projekty:

ESF:

  • OPZ – Operační program Zaměstnanost
  • profesní vzdělávání
  • APZ – aktivní politika zaměstnanosti
  • stáže

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OPŽP – Operační program Životní prostředí

IROP – Integrovaný regionální operační program

Bližší informace o jednotlivých projektech získáte na kontaktu:

Mgr. Petr Nováček
+420 608 820 989
petr.novacek1@gma­il.com