GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR začíná platit od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel.

Nabízené služby:

1. Úvodní konzultace

2. Analýza – jaký je aktuální stav ve vaší společnosti

3. GAP Analýza – jaký má být stav ve vaší společnosti a jak se k němu dostat.

4. Dokumentace – zpracování potřebné dokumentace (kompletní nebo šablony)

5. Implementace – kompletní zavedení pravidel a procesů GDPR

6. Udržování a reaudit

Zákazník si může vybrat jen část, která ho zajímá.