Právní překlady

Vypracování kva­litních právních překladů smluv všeho druhu, podání, dopisů, dokladů, dokumentů od státních orgánů a jiných právních textů z českého do anglického jazyka (a naopak).

Cena překladu vám bude sdělena předem na vaši žádost v závislosti na zadání a odbornosti textu a počtu normostran.