ANAK

Úvod

OZNÁMENÍ O ZNEUŽITÍ JMÉNA ADVOKÁTA


Upozorňujeme naše klienty na zneužití jména JUDr. Alexandry Nováčkové, advokátky, osobou vydávající za tuto advokátku, komunikující prostřednictvím podvodné e-mailové adresy a.k._alex@yahoo.com a prostřednictvím messenger jménem JUDr. Alexandry Nováčkové!!! 

Naše kancelář používá výhradně e-mailovou adresu office@anak.cz nebo anovacko­va@anak.cz.


Více na stránkách České advokátní komory


Jsme mladá a dynamická advokátní kancelář, jejíž prioritou je zejména individuální přístup k našim klientům. V naší advokátní kanceláři poskytujeme kompletní právní služby s generální praxí, ale i s užším zaměřením zejména na právo občanské, rodinné, pracovní, trestní a obchodní, a to včetně zastupování před soudy, správními orgány či jinými institucemi.


Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v českém i anglickém jazyce na území České republiky i v zahraničí. Nejčastější pole působiště je v Třebíči a Praze. Spolupracujeme s dalšími advokáty a advokátními kancelářemi nejen v těchto městech.

Rovněž činíme prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a možnosti advokátní úschovy peněz.


Bližší přehled činností ANAK se nachází v sekci právní služby.

JUDr. Alexandra Nováčková