Ceník služeb

Právní poradenství je poskytováno za smluvní odměnu dle odpracovaných hodin v souladu s ust. § 3 advokátního tarifu nebo za mimosmluvní odměnu dle výše tarifní hodnoty za jeden úkon právní služby dle ust. § 7 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě dlouhodobé spolupráce či po dohodě s klientem je možné sjednat odměnu i jiným způsobem (tarifní odměna, procentuální odměna apod.). Advokátní kancelář není plátcem DPH, tudíž není nutné připočíst zákonnou sazbu DPH.