Správní právo


  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
  • zastoupení klientů v řízení před katastrálním úřadem
  • přestupkové řízení (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení)
  • zastupování v řízeních před správními soudy (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
  • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů – odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad)
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení