Pracovní právo

  • sepis pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
  • vznik, změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou)
  • problematika neplatného rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
  • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání)
  • konkurenční doložky, kvalifikační dohoda
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance
  • otázky odměňování za práci – mzdový a platový výměr, náhrada výdajů, srážky z příjmu
  • problematika náhrady škody – dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
  • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu