Rodinné právo


  • zastupování v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. nesporný rozvod) včetně sepsání dohody o vypořádání majetkových vztahů, práv a povinností mezi manželi nebo dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • zastupování a sepis dohod či návrhů ve věcech úpravy poměrů k nezl. dětem (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá popř. společná výchova) a výživné nezl. dítěte
  • zastupování a sepis dohod či návrhů o úpravě styku rodiče či prarodiče s nezl. dítětem
  • zastupování a sepis dohod či návrhů ve věcech výživného mezi manželi, rozvedenými manželi, výživné dětí, příspěvek na výživu a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů
  • zastupování a sepis dohod či návrhů o snížení nebo zvýšení výživného
  • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
  • zastupování a návrhy ve věcech určení resp. popření otcovství